1η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 2016

img_3043img_3044img_3050img_3051img_3054img_3055img_3056img_3057img_3058img_3059img_3060img_3061 img_3063 img_3066 img_3068 img_3070 img_3072

Ευχαριστώ το Πολιτιστικό Πάρκο που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, Ανάπτυξης και Οικονομίας για την πρόταση του να μιλήσω για το εγχείρημα της αυτο-έκδοσης του βιβλίου μου.

 

Χρήστος Τούβε