ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ BOEM RADIO 25.3.2016 ΑΘΗΝΑ

Ραδιοφωνική συνέντευξη στο Boem Radio με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου μου, στην Αθήνα.

Χρήστος Τούβε