ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 15.12.2019

Χρήστος Τούβε